Alle felt merket (*) må fylles ut
Fornavn *
Etternavn *
E-postadresse *
Bedrift *
Land *
Telefonnummer *
Hva er ditt forhold til Cisco *
Stillingsnivå *
Hvilken avdeling arbeider du i/stilling har du? *
Hvilken bransje tilhører virksomheten du jobber i? *
Hvor mange ansatte har virksomheten din? *
Hvilket utsagn beskriver best ditt ansvar for innkjøp og bruk av maskinvare og programvare til nettverket i bedriften? *